หน้าแรก ภาพประทับใจ บริการรถตู้ปรับอากาศ กรีนบอร์ด โปรแกรมการท่องเที่ยว สมาชิก  

  

 สอบถามราคากรุงเทพ-เชียงคานค่ะ
ภารดี
watcharawan_saejiang@hotmail.com
1/17/2015 3:38:57 AM
ออกเดินทาง 22.00 วันศุกร์ 13 ก.พ. กลับ วันอาทิตย์ 15 ก.พ. ประมาณ 15.00 เที่ยวเชียงคาน ตามรายละเอียดโปรแกรมที่วางด้านล่างค่ะ วันแรก ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย กรุงเทพฯ - อ.ภูเรือ จ.เลย 21.30 น. จุดนัดพบ : 22.00 มุ่งหน้าสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย วันที่สอง ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) - ไร่ทีเอสเอ - Route 21 - เชียงคาน 05.30 น. อุทยานแห่งชาติภูเรือ ◊ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ภูเรือ จ.เลย 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า [1] วัดเนรมิตวิปัสสนา ◊ อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง พระธาตุศรีสองรัก ◊ นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก 10.30 น. พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ◊ ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน [2] ไร่ทีเอสเอ ◊ Route 21 ◊ แวะซื้อของฝากของที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน 16.30 น. Check In เข้าที่พัก 17.00 น. ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น [3] ต่อด้วยถนนคนเดินเชียงคาน ◊ วันที่สาม ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) - กรุงเทพฯ ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย 05.30 น. ทะเลหมอกภูทอก ◊ อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ รับประทานอาหารเช้า [4] ◊ ณ ตลาดเช้าเชียงคาน 09.00 น. Check Out ออกจากที่พัก แก่งคุดคู้ ◊ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ จากนั้น ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน [5] สวนหินผางาม ◊ 15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ◊ โดยแวะรับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ

 Re: สอบถามราคากรุงเทพ-เชียงคานค่ะ
ทีมงาน..ใบไม้สีเขียว

1/31/2015 5:58:03 PM
โปรแกรมการเที่ยวแน่นเกินไปครับ คงไม่มีเวลาให้พนักงานขับรถได้พักผ่อน ต้องขออภัยที่ไม่สามารถเสนอราคาตามนี้ได้ครับ...ขอบคุณมากครับ.