• 101... นนทนัตต์ เพฑูริยาเวทย์ (นนท์)
 • ที่อยู่... เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
 • ศาสนา... พุทธ
 • เครื่องดื่ม... ไม่สูบบุหรี่..ไม่ดื่มเหล้า-เบียร์
 • อุปนิสัย... พูดจาสุภาพ ใจเย็น เป็นกันเอง
 • ลักษณะรถ...
 • TOYOTA COMMUTER D4D 2500 CC. TURBO
 • สีเทา...จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน
 • โล่งกว้าง นั่งสบาย
 • ระบบแอร์...เย็นสบาย
 • TV , VCD , DVD , MP3 , KARAOKE
 • จุดยืนการบริการ... ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า..ตรงต่อเวลา..มีวินัย
  ใส่ใจความปลอดภัยของผู้เดินทาง.