บริการรถตู้...ใบไม้สีเขียว
  หน้าแรก ภาพประทับใจ บริการรถตู้ปรับอากาศ โปรแกรมการท่องเที่ยว  


                                                                                                                         

                                                              

                                                            

                                                                                             

                                                                                            
ระยะทางจากกรุงเทพฯ
( กิโลเมตร )
ค่าบริการ (บาท) / วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ทางพิเศษ)
1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน
ไม่เกิน 200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
201 - 300 2,100 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
301 - 400 *** 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
401 - 500 *** 2,000 1,900 1,800 1,800 1,800
501 - 600 *** 2,100 2,000 1,900 1,800 1,800
601 - 800 *** *** 2,100 2,000 1,900 1,800
801 - 900 *** *** 2,200 2,100 2,000 1,900
901 - 1000 *** *** 2,300 2,200 2,100 2,000
มากกว่า 1000 *** *** *** 2,300 2,200 2,100

                                                                                         

                                                                                        

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่... 08-1843-8955 , 0-2379-1737
e-mail  :  baimaiseekiaw@hotmail.com