บริการรถตู้...ใบไม้สีเขียว
  หน้าแรก ภาพประทับใจ บริการรถตู้ปรับอากาศ โปรแกรมการท่องเที่ยว  
 
101   นนทนัตต์ เพฑูริยาเวทย์ (นนท์)   TOYOTA COMMUTER D4D 2500 CC. TURBO  VIP  หลังคาสูง  10  ที่นั่ง
102   ปิยวิทย์ วุฒิวงศ์ (ป้อ)   TOYOTA COMMUTER D4D 2500 CC. TURBO  VIP  หลังคาสูง  10  ที่นั่ง
103   สุดใจ บุญสว่าง (หนุ่ม)   TOYOTA COMMUTER D4D 2500 CC. TURBO  VIP  หลังคาสูง  10  ที่นั่ง
104   ปรีชา ฮีมมีน (ยา)   TOYOTA COMMUTER D4D 2500 CC. TURBO  VIP  หลังคาสูง  10  ที่นั่ง
105   นที อระวีพร (หยี)

  TOYOTA COMMUTER D4D 2500 CC. TURBO  VIP  หลังคาสูง  10  ที่นั่ง

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่... 08-1843-8955 , 0-2379-1737
e-mail  :  baimaiseekiaw@hotmail.com